La Chine Taipei va évoluer à domicile à l'occasion du Championnat du monde de Roller Course 2015 à Kaohsiung. A tout seigneur tout honneur, c'est la délégation la plus nombreuse !

Juniors dames

 • Yu-Ting Yen
 • Hsing-Yu Liu
 • Yu-Hsin Chang
 • Hung Yu
 • Yue-Chi Peng
 • Pin-Hsuan Tsai
 • Shiang-Yurn Lien
 • Hsin-Ju Liu
 • Jing-Syuan Syu

Juniors hommes

 • Shao-Chun Chuang
 • Yu-Sheng Lee
 • Ping-Hong Lin
 • Kun Tsao
 • Meng-Chieh Liu
 • Wei-Lin Tai
 • Yin-Cheng Chang
 • Xian-You Lin

Seniors dames

 • Ho-Chen Yang
 • Yi-Hsuan Liu
 • Meng-Chu Li
 • Ying-Chu Chien
 • Chia-Pei Kuo
 • Yu-Ting Huang
 • Chih-Ling Fan
 • Ying-Jung Kuan

Seniors hommes

 • Maoh-Chieh Kao
 • Yan-Cheng Chen
 • Chang-Chin Ku
 • Tsung-Nan Lin
 • Fu-Shiuan Ko
 • Yu-Lin Huang
 • Tsu-Cheng Chao
 • Chang-Chien Hung
 • Yun-Chi Huang
 • Jia-Jung Lin 

Voir notre page du championnat du monde roller course 2015

Atom Wheels Simmons Rana Racing