Taïwan (Chine Taipei) aligne 32 patineurs au départ des championnats du monde de roller course 2016 à Nankin (Chine). Ce sera l'une des plus grosses délégations de la compétition.

Junior Women

 • Peng Yueh-Tzu
 • Chang Yu-Hsin
 • Wang Kuan-Chih
 • Liu Hsing-Yu
 • Yen Yu-Ting
 • Wang Yi-Shan
 • Pan Chia-Yu
 • Ku Hsin-Ping

Junior Men

 • Chuang Shao-Chun
 • Lin Ping-Hung
 • Yu Pen-Che
 • Dai Wei-Lin
 • Li Ping-Cheng
 • Fan Sheng-Yi
 • Lin Chun-Chieh
 • Lin Hsien-Yu

Senior Women

 • Li Meng-Chu
 • Yang Ho-Chen
 • Chen Ying-Chu
 • Huang Yu-Ting
 • Hsu Jo-Yun
 • Liu Yi-Hsuan
 • Kuo Chia-Pei
 • Chung Hsiao-Ying

Senior Men

 • Chen Yen-Cheng
 • Chao Tsu-Cheng
 • Ko Fu-Hsuan
 • Huang Yu-Lin
 • Kao Mao-Chieh
 • Lin Chia-Jung
 • Ku Chang-Chin

Voir notre page de l'événement