China Taipei should arrive with a complete delegation at the 2012 World Championships in Italy. It is not less than 24 skaters who travel to Ascoli Piceno and San Benedetto del Tronto ...

Junior ladies

Yen-Tzu Chu
Ying-Jung Kuan
Ching-Ting Chang
Yi-Hsuan Liu

Juniors men

Kuo-Hung Lee
Tsung-Nan Lin
Shao-Chun Chuang
Yen-Po Chen
Yu-Lin Huang
Wei-Cheng Huang
Tsu-Cheng Chao
Yu-Hua Liu

Seniors ladies

Meng-Chu Li
Yu-Ting Huang
Ho-Chen Yang
Fu-Jen Liu
Yun Huang
Li-Chin Pan

Seniors men

Jian-Jung Lin
Mao-Chieh Kao
Yen-Chi Huang
Yen-Sheng Liao
Wei-Lin Lo
Yan-Cheng Chen